18 maj – 29 juli Glädjemännen / Ilo Miehet

Den 18 maj kl. 16-19 öppnar Borlänge Modern sin stora sommarutställning med den finska konstnärsgruppen Glädjemännen / Ilo Miehet. Ett 7 dagar långt installationsarbete, med arbetsnamn ”Skogen”, kommer att slutligen ta plats i hela konsthallen. Under vernissaget får besökarna ta del av konstnärsgruppens skapandeprocess då verket färdigställs under följande helg.

Glädjemännen har verkat i olika konstellationer sedan 1999 och har ställt ut både i Finland och internationellt. Med teckning och måleri som centralt instrument för deras kollektiva verk, arbetar de efter ledordet Ilo, finska för glädje/lust, för att uppmana betraktaren till bejaka sina behov för att själv skapa. Genom denna lust och öppenhet arbetar gruppen för att tolka, omarbeta och redigera varandras verk och idéer för att bilda nya kompositioner och allt som ofta i stora rumsliga installationer. Detta är andra gången de installerar sig i denna skala i Sverige genom samarbete med konstnärsdrivna Galleri Se Konst (GSK) i Falun.

Gruppen består av Petri Hytönen, Antti Arkoma, Niels Haukeland, Aarne Jämsä, Paavo Paunu, Henry Wuorila- Stenberg, Mikko Paakola, Petteri Cederberg, Henry Susiluoto, Kim Somervuori, Teemu Mäenpää och Jukka Vikberg.

Konstnärsgruppen är dubbelt aktuell i Dalarna då de också arbetar med ett offentligt verk i en av korridorerna på Falu lasarett.

Invigningstalare är Mursal Isa (MP), politiker och ordförande i landstingets kultur- och bildningsnämnd.

Det kommer att bjudas på förfriskningar och tilltugg. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Varmt välkomna!