20 mars 2018, kl.18-20 – En kväll på BoMo: Det textila arvet och framtiden

Välkomna till en samtalskväll om den textila konstens betydelse för Dalarnas kulturliv.
Hur tar vi vara på tradition och kulturarv samtidigt som vi är öppna för nyskapande och innovation inom det textila konstområdet? I Borlänge händer mycket på det textila området: den anrika vävateljén Alice Lund har just flyttat in vägg i vägg med hattmuseet CTH i centrala staden,  projekt Konst Händer arbetar med textila workshops tillsammans med befolkningen i Tjärna Ängar och Sätergläntan kommer att driva projekt Slöjdlab, kreativa verkstäder för unga i fyra bostadsområden.

Inger Höjer Aspemyr från Statens Konstråd berättar om textila konstverks betydelse för den offentliga miljön. Exemplen är hämtade från Statens konstråds verksamhet med beställda konstverk för olika miljöer samt inköpta textila konstverk placerade på myndigheter. Den fråga vi ställer oss om den offentliga konstens roll gäller även det textila, ska konsten smälta in eller skärpa sinnena?

Därefter visar Lina Sofia Lundin bilder från projekt Konst Händer och berättar om de textila mötesplatser hon och en grupp kvinnor i Tjärna Ängar har arbetet med under 2017.  Ett arbete som resulterade i workshops, en färgfest och den offentliga gestaltning som just nu produceras till den nya stadsdelsparken mellan Tjärna Ängar och Paradiset.

Efter föredragen hålls en paneldiskussion där vi fördjupar frågeställningarna om vad det textila arvet och nytänkandet i samtiden kan betyda för Dalarnas attraktivitet som kulturlän.

I diskussionen medverkar förutom Inger Höjer Aspemyr och Lina Sofia Lundin även Patrik Hammar, kulturchef Borlänge kommun och Frida Lindberg, Alice Lund textilier. Vi öppnar upp för samtal och frågor med publiken.

Det kommer att bjudas på fika under kvällen.

Lokalen är tillgänglighetsanpassad. Fritt inträde.

Välkommen!

Kvällen är ett samarrangemang mellan Borlänge Modern, projekt arkitektur-form-design Landstinget Dalarna och Statens Konstråd.

För mer information kontakta Ann-Louise Rönestål Ek, projektledare arkitektur-form-design 070-6441028