26 april – En kväll på BOMO: Design

”Design som förändringskraft!”

Onsdag den 26 april kl. 18-20 arrangeras för tredje gången aktiviteter på Borlänge Modern som sätter fokus på frågor berörande arkitektur, form och design – lokalt och globalt.

Kvällen inleds med ett föredrag av formgivaren Ulf Hanses som berättar om kopplingen mellan Borlänge och Detroit och hur konst och design kan lyfta städer och samhällen. Efter följer ett panelsamtal som grundar sig i frågor om hur design kan fungera som en förändringskraft i samhället och att stärka och berika förändring – Vilka nya samtal kan uppstå genom design och samverkan?

Samtalspanel för kvällen är bland andra Ulf Hanses (formgivare bakom bl.a. träleksaksbilen Playsam), Lotta Hernek (kreativt entreprenörsskap vid Leksands folkhögskola), Anna Olsson (Leksandbaserad produktdesigner) och Samir Alj Fält (konstnärlig ledare vid DesignLab S).
Moderator för samtalet är Ann-Louise Rönestål Ek.

Det bjuds på fika under kvällen.

Varmt välkomna till att lyssna och delta!

Detta är ett arrangemang från Borlänge Modern och Projekt Arkitektur-Form-Design i ett samarbete
med Leksands Folkhögskola och DesignLab Skärholmen.
Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Borlänge Modern hittar ni vid Sveatorget i centrala Borlänge.

För ytterligare information kontakta info@borlangemodern.se.