3 NOV – 3 DEC KONST FÖR ALLA

Urval ur Landstinget Dalarnas konstsamling. Vi påverkas av de miljöer vi rör oss i. De bidrar till vår sinnesstämning och ger influenser till våra tankar. Utformningen av offentliga rum spelar en viktig roll för våra humanistiska och existentiella värden.

Landstinget Dalarna omfattar, förutom vård, även verksamhet inom kultur- och bildningssektorn. Konstarkivet är den enhet som köper in och förser landstingets alla lokaler med konst samt förvaltar konstsamlingen.

Vid ny- och ombyggnationer ansvarar Konstarkivet för processen kring den konstnärliga gestaltningen redan i byggprocessen. Dessa uppdrag går till yrkesverksamma konstnärer genom offentlig upphandling. Enligt den så kallade enprocentsregeln rekommenderas 1 % av den totala byggkostnaden gå till konst.

År 2016 uppgår Landstinget Dalarnas samlingen till närmare 20 000 registrerade verk placerade runt om i länet. I utställningen Konst för alla visas ett urval av de två senaste årens inköp.