30 nov 2017-27 jan 2018 – Järnrost Alice Lund Textilier

Vernissage 30 nov, kl. 16.00. Välkommen till utställningen ”Järnrost”. Alice Lund Textilier har i över 80 år arbetat med textil konst och handvävning i Borlänge. Utställningen visar vi hur vi arbetar med att skapa stämning i rumsliga
miljöer med textil som verktyg. Mattor, nytillverkade efter mönster från arkivet, visar hur vi förvaltar ateljéns arv genom att ständigt vara aktuella i samtiden. De nya verken blandas med kompositioner av äldre material från arkivet, ett rumsligt skapande av en annan karaktär. I utställningen visas också ett antal bonader från 1950-talet från konstnären Sofia Widén som ett led i att synliggöra ateljéns arkiv och främja den fantastiska svenska textilkonsten från 1900-talet.