8 februari–7 april 2018 
NON-FIGURATION av Kerstin Hedman och Ilkka Pärni.

Välkommen till utställningen NON-FIGURATION av Kerstin Hedman och Ilkka Pärni. Utställningen pågår mellan den 8 februari–7 april 2018. Öppettider för utställningen är tisdag till fredag kl.12.00 – 18.00 och lördag kl. 11.00 – 15.00. 

En guidad visning av utställningen “NON-FIGURATION” av konstnären Ilkka Pärni på sverigefinnarnas dag på lördag den 24 februari kl. 13-14 på BOMO konsthall.
Visningen sker på svenska och på finska. Välkomna!

Kerstin Hedman rör sig med samlade måleriska fält. Hon använder akrylfärg, men gärna med plexiglas som underlag. Hedman arbetar med kvadratiska färgfält som rymmer variationer i ytan, vilka tillåter vissa gurer att stiga fram. Det kan vara en kontrast mellan mattare och klarare toner, ett rutmönster. Ibland låter hon även underlagets genom- skinlighet få en viktig del.

Kerstin Hedman ligger närmare det amerikanska efterkrigsmåleriet än traditionell kon- struktivism. Ändå blir inte målningarna till stumma objekt som hos många minimalister. De industriella materialen handlar inte om en vilja till perfektion. Hedmans monokroma färgfält har getts strukturer som låter betraktaren dröja kvar.

Ur ”material och erfarenhet” av Håkan Nilsson.

Född Granlund 1948 i Leksand. Bor och är verksam i Stockholm. Kerstin använder oftast akrylfärg gärna med plexiglas som underlag. Målningarna rymmer variationer i ytan. Det kan vara underliggande mönster eller matta och klara färger. Själv säger Kerstin ”När jag lämnade det föreställande måleriet så upplevde jag en stor befrielse. I det monokroma non gurativa kan jag ge utrymme för ett inre landskap eller det andliga vilorummet”.

Ilkka Pärni är en nutida traditionsbärare av de gamla konstruktiva bildpionjärernas arv, men lika fullt utrustad med sin tids vilja till personligt uttryck och därmed frigörelse från traditionen. Pärnis verk är öppna och bygger uppenbart på en ren visuell bildglädje, som gör tal och stil eller ingenjörskonst till över ödiga konstruktioner. Pärni drivs framåt av traditionens puffar mot ryggen, inte bakåt. Trots sin medvetenhet även om den klassis- ka konsttraditionen, rymmer hans bilder ett överraskande spontant drag, så att säga på tvärs mot den självdisciplin och strikthet som länge dominerat den konstruktiva huvud- fåran. Pärni är rakt på sak – trofasthet mot traditionen och hederlighet gentemot form och material är hans signum.

Från boken ”Pärni – rakt på sak” av Anders Engman.

Född 1959 i Imatra, Finland. Bor och är verksam i Stockholm. I hans måleri och objekt be nner sig djup, rum och reliefplan i ett ständigt utbytbart växelspel. Arbetsmaterialet består av trä, duk, metall och betong. ”Stavar” har blivit något av hans signum. Själv säger han ”Jag utgår från färg och form, med andra ord, jag konstruerar en sorts visuell bildglädje”.

Den icke föreställande geometriska konsten föddes i Ryssland och Paris för snart hundra år sedan. Konstruktivismen blev tillsammans med andra experimentella konstriktningar en viktig startpunkt i tiden för Modernismens konst. Det radikalt experimentella bildsprå- ket är i sig en grundbult för de omvälvande rörelser som formade det 20:e århundradet. Det geometriska bildspråket universella anda sammanföll hos ryssarna med en utopisk framtidsdröm där konst och social revolution skulle bli ett. I väst bildades trettiotalets Bauhaus-skolans vetenskapliga front genom metodisk konstnärlig forskning inom funk- tionalismens och framtidsdrömmeriets rörelse. Bauhaus-pedagogerna byggde bokstav- ligen sin egen skola som emellertid krossades med järnhand av Hitler: inbyggt i Bauhaus framtidsutopi låg även dess undergång. Konstruktivismens uppbrottsanda och experi- mentlusta bildade emellertid en tydlig linje fram genom tiden.

Text av Anders Engman.

 

KALENDARIUM

TORSDAG 8 FEBRUARI KL. 16 – VERNISSAGE
Vernissage av utställningen NON-FIGURATION av Kerstin Hedman och Ilkka Pärni.

TISDAG 20 MARS KL. 18 – EN KVÄLL PÅ BOMO
”Det textila arvet och framtiden”. En samtalskväll i samarbete med Statens konstråd.
Föreläsare är Inger Höjer Aspemyr.

ÖVRIGT
Aleksandra Jarosz Laszlo är ny konstintendent för Borlänge Modern.

BOMO 10+ är en undersökande verksamhet på barn och ungas villkor, en blandning mellan labb/ atelje/ verkstad/ häng. En plats där konsten/kreativiteten/skapandet/tankarna tas på allvar. BOMO 10+ formas utifrån pågående utställning/tema/program och deltagarnas egna ideer, önskningar och behov. BOMO10+ ändrar ofta form och är under ständig utveckling.

Med jämna mellanrum bjuder konsthallen in konstnärer, formgivare, konsthant- verkare, designers, lmskapare, losofer och andra inspiratörer för kollektivt skapande, workshops, inspiration och samtal. Andra gånger jobbar vi med fritt skapande.

BOMO 10+ passar alla åldrar, barn under 10 år välkomnas i målsmans sällskap.

Mer information om nästa BOMO 10+ evenemang kommer på Borlänge Moderns Instagram och Facebook.