DEMOGRAFIK Seminariedag och samtalskväll, Onsdagen 23 maj kl 13.30–19.30

I samband med Demografikprojektet bjuds pedagoger, kultursamordnare, politiker, konstnärer och allmänhet in till ett fördjupande program om grafiska uttryck, ungas delaktighet och filosofin som verktyg i samhällsutvecklingen. Dagen arrangeras av ANODA Ung konst/Landstinget Dalarna i samarbete Borlänge Modern och ABF.

DEMOGRAFIKPROJEKTET låter barns och ungas grafiska röster ta plats i det offentliga rummet inför valet 2018. Under våren och sommaren genomförs aktiviteter i många av länets kommuner både inom Skapande skola och fritid. Genom filosofiska samtal och grafiskt arbete formuleras budskap och tankar om de stora frågorna.

30 august – 2 september kulminerar projektet i en gemensam manifestation och trycksak som överlämnas till politiker och beslutsfattare.

DEMOGRAFIK är ett samarbete mellan ANODA Ung konst/Landstinget Dalarna och medverkande kommuner.

PROGRAM

13.30 Jordi Arkö visar affischutställningen Folkets Miró

Originalaffischer av Joan Miró visas på Borlänge Modern 17 maj – 30 juni. För Miró var affischkonsten ett effektivt sätt att nå ut med konsten till den stora publiken. Konstkonsulent Jordi Arkö håller i en visning.

14.00 Workshop grafisk form och normkreativa metoder, Omid Massali

Omid Massali, kreativ chef på designbyrån Helikopter Brand Design, leder en pröva-på-workshop om grafisk design baserat på normkreativa metoder. Massali delar med sig av sina insikter om och erfarenheter av hur normkreativ design kan skapa inkluderande, tillgängliga och hållbara produkter och tjänster. Begr antal deltagare, föranmälan krävs.

15.30 Fika

16.00 Tova Björkquist föreläser om att arbeta med elever och konst i det offentliga rummet

Hur fungerar staden som arbetsplats, ateljé och galleri? Vad händer när elevers arbeten flyttar ut i offentligheten? Vilka strukturer synliggörs och vilka frågor ställs? Konkreta exempel och konstnärliga processer beskrivs av Tova Björkquist som just nu gör sin magister på Konstfack om dessa frågor och arbetar med Gatans Galleri vid Södra Sthlms folkhögskola – en samtida konstkurs för/om/i det offentliga rummet.

17.00 Jordi Arkö visar affischutställningen Folkets Miró

Originalaffischer av Joan Miró visas på Borlänge Modern 17 maj – 30 juni. För Miró var affischkonsten ett effektivt sätt att nå ut med konsten till den stora publiken. Konstkonsulent Jordi Arkö håller i en visning.

17.30 Jonna Bornemark föreläser om filosofi & ung delaktighet i samhällsutvecklingen

Vilken sorts samtal behöver vi föra om framtiden? Vilken roll kan filosofiska samtal spela? Vilka får delta i att staka ut framtiden? Hur kan det gå till? Jonna Bornemark, docent i filosofi, forskare och lärare på Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, diskuterar några centrala frågor för ung delaktighet i samhällsutvecklingen. Bornemark forskar bland annat om medborgardialoger, praktisk kunskap och existentiella frågor.

18.30 Fika

18.50 Panelsamtal

Ann-Louise Rönestål Ek leder ett samtal om möjligheter utifrån dagens program. Medverkande: Jordi Arkö, Omid Massali, Tova Björkquist, Jonna Bornemark och Matilda Blomquist (konststuderande och aktiv i ANODA Sak Ung).

19.30 Slut

ANMÄLAN & KONTAKT

Dagen och kvällen är kostnadsfri. Du kan välja att delta i hela eller delar av programmet. Workshopen har begränsat deltagarantal. Pedagoger har förtur.

Anmäl dig till camilla.nyman@ltdalarna.se. Ange vilka programpunkter du vill delta i samt eventuella särskilda behov.

Följ DEMOGRAFIKPROJEKTET på Facebook @anodadalarna och Instagram @anodaungkonst