Föreläsning om design, 14 februari 2020, kl.15

Föreläsning om design: Samir Alj Fält och Alicia Donat-Magnin från Design Lab S & Bastarder (www.designlabskarholmen.se) föreläser om sitt arbete att utveckla nya kreativa arbetssätt kring designprocessen. Vad är ful och misslyckad design? Hur skulle ett objekt se ut om en designprocess startar med andra utgångspunkter, värderingar och synsätt än vanligt?