Höstlov: Kom och bygg din egen bokstav!

Höstlov: Ateljé BOMO 10+ med Karin Källlberg

Kom och bygg din egen bokstav! Tecken för det vi vill varandra, hur ser de egentligen ut? Ta dig tid och utforska bokstavens kluriga former. Gör en egen! Måla, bygg, klipp och klistra. Har du tur kan den stå av sig själv. Känner man inte igen den? Då har du skapat en ny bokstav!

Datum: Onsdag 31 oktober 2018

Tid: kl.16-18

Ålder: 10+

Barn under 10 år välkomnas i målsmans sällskap.

Workshopen passar för alla åldrar, inga förkunskaper kvävs.

BOMO 10+ är en undersökande verksamhet på barn och ungas villkor, en blandning mellan labb/ateljé/verkstad/häng. En plats där konsten/kreativiteten/skapandet/tankarna tas på allvar. Alla är välkomna till BOMO 10+, vi skapar möten mellan människor med olika ålder, bakgrund och erfarenheter. Verksamheten är under ständig utveckling och formas utifrån pågående utställningar/tema/program och deltagarnas egna önskningar.