30 juli- 9 augusti Sommarlabb för barn och unga med teater och konstaktiviteter

Drop in måndag-tisdag-onsdag kl.12-18, torsdag kl.12-16

Sommarlabb är en undersökande verksamhet på barn och ungas villkor, en blandning mellan labb/atelje/verkstad/häng. En plats där konsten/kreativiteten/skapandet/tankarna tas på allvar. Alla är välkomna till Sommar Labb. Vi skapar möten mellan människor med olika ålder, bakgrund, erfarenheter och utgår från deltagarnas egna önskningar.

Alla deltagare måste registreras på plats och målgruppen är 10-15 år.

Barn under 10 år välkomnas i målmans sällskap.

Matilda Blomquist (1998) från Ludvika och William C. Woxlin (1988), som tilldelades Borlänge Kommuns Kulturstipendium 2018 arbetar tillsammans med konstnärliga uttryck som sträcker sig över flera discipliner. På Sommar Labb bjuder de på fortlöpande arrangemang med teater, konst, poesi och video art.

William och Matilda kommer att skapa en öppen plats för utbyte och skapande mellan Borlänges befolkning, turister, kulturarbetare och kreatörer inom flera olika områden, t.ex. måleri, teater, film och litteratur. Dessa ämnen kan formas till workshops, öppna samtal, uppträdanden m.m.

Även öppna repetitioner av nyskriven dramatik och uppförande/uppläsning av teater är en del av projektet.