18 augusti – 22 september 2018 BE-LONGINGS Saadia Hussain och Tova Fransson, Vernissage Lördag 18/8 kl.14

BE-LONGINGS – Saadia Hussain och Tova Fransson

18 augusti – 22 september 2018

Vernissage Lördag 18 augusti kl.14

BE-LONGINGS, som utställningstiteln är lånad från, är ett av Saadia Hussains filmer där konstnären visar sina ägodelar som hon har ärvt, hittat, mottagit, köpt. Saker som beskriver henne och som kommer att överleva henne men även genom dem hon kommer att överleva. Det är en typ av självporträtt, en visuell historia, en kamp och längtan efter att tillhöra. I förlängningen kan det väcka associationer till tankar som Tova Fransson utforskar genom sina bilder om det som kan förena och skilja oss åt på en och samma gång.

Utställningen bjuder in dessa två konstnärer till att genom sin konst föra en dialog om de förskjutningar och olikheter eller likheter som uppstår över tid inom oss.

Saadia Hussain utforskar kollektiv konst med aspekter som demokrati, tillgänglighet, yttrandefrihet och delaktighet där hon har utvecklat metoder och lett processer som möjliggör för deltagarna att bidra till konstnärliga processer och kollektivt skapande. Hon använder sig ofta av symboler, starka färger och aktuella teman för att väcka känslor och reaktioner hos åskådaren.

Saadia Hussain, (född 1973 i Lahore, Pakistan), är en svensk konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog. Hon har bland annat utbildat sig vid Nyckelvikskolan (1993–1994), National College of Arts i Lahore (1995–1999) och Konstfack i Stockholm (2003–2008). Saadia har tilldelats Stockholms stads hederspris 2018 i kategorin konst.

Tova Franssons praktik rör sig runt teman som arbete, den industriella tidsåldern och kommunikation. Hon är intresserad av förhållandet mellan individen och gruppen; det som kan förena och skilja oss åt på en och samma gång. Franssons medium är grafik och hennes metod baserad på att använda sig av material relaterade till boktrycket. Hon arbetar med system och serialitet – att om och om igen upprepa handlingen att med handen trycka ett objekt till pappret och de förskjutningar och olikheter som uppstår över tid. Varje enskilt tryckär enastående, specifikt och ensamt i sitt slag.

Tova Fransson (född 1986 i Ekshärad, Sverige) har en Masterexamen i Fri Konst från Fakulteten för Konst, Musik och Design, Universitetet i Bergen, 2017.

DT recension:
https://www.dt.se/logga-in/grafik-moter-videokonst-pa-borlange-modern-jag-styr-med-handen-i-stallet-for-maskinellt