17 maj – 30 juni 2018, Folkets Miró. Originalaffischer av Joan Miró, curator: Jordi Arkö

Den katalanske konstnären Joan Miró (1893–1983) gjorde 1973 en originalaffisch till en utställning som visades i Kristianstads museum. Denna bild har blivit en viktig och sammanhållande symbol för hela den unika samling som Nils Tryding 2003 donerade till Kristianstads kommun och Kristianstads konsthall. 154 originalaffischer som omspänner tiden 1937–1983. Några av verken är signerade av Miró och har personliga dedikationer till Nils Tryding. De flesta av affischerna är utförda som litografier, men här finns även serigrafier och träsnitt.

 För Joan Miró var affischkonsten ett effektivt sätt att nå ut med konsten till den stora publiken. Den första affischen gjorde han 1937 för att stödja den spanska republikens kamp mot Franco och fascismen. Den katalanska identiteten och kulturen återkommer som motiv i flera av bilderna. Han gjorde även affischer för fotbollslaget Barcelona FC, liksom till Unesco och Amnesty International. Ett stort antal av affischerna speglar också Mirós intresse för musik, teater och litteratur.

I år, 2012, utökar Nils Tryding sin donation med originalgrafik som Miró utförde till Galerie Maeghts berömda tidskrift Derrière le Miroir. Verk som ofta tillkommit i direkt anslutning till affischerna. Här ingår även originalverk i tidskrifter som Verve, XXe siècle och Cahiers d´Art. Dessutom ett stort antal böcker, vernissagekort och kataloger där Miró arbetade tillsammans med andra författare och konstnärer, som t ex Paul Eluard, Picasso och Claude Simon. Den nya donationen, som omfattar flera hundra olika objekt, både utvidgar och fördjupar den ursprungliga affischsamlingen. Ambitionen är också att skapa ett framtida Miróbibliotek som kan göras tillgängligt för allmänheten och för forskningen.

På Borlänge Modern i centrala Borlänge (Sveatorget 1) visas ett urval av affischerna från Kristianstads Konsthall.

MIRÓ OF THE PEOPLE at BOMO

Original posters by Joan Miro, 17/5 – 30/6 2018

In 1973, the Catalonian artist Joan Miró (1893 – 1983) produced an original poster for an exhibition that was displayed at Kristianstad Center for Contemporary Art. This image has become an important and unifying symbol for the unique collection that Nils Tryding donated to the municipality of Kristianstad and Kristianstad Center for Contemporary Art, in 2003. 154 original posters spanning the period 1937 to 1983. Miró has signed some of the works, while others are adorned with personal dedications to Nils Tryding. Most of the posters are lithographs, but the collection also encompasses screen prints and woodcuts.

Joan Miró considered posters to be an effective way to present art to a large audience. The first poster represented in the collection was produced in 1937, to support the Spanish Republic’s fight against Franco and fascism. Catalan identity and culture frequently recurs as a motif in several of the images. He also made posters for the football team FC Barcelona, as well as UNESCO and Amnesty International. A large number of posters also reflect Miró’s interest in music, theater and literature.

This year, Nils Tryding has generously expanded his donation with original prints produced for Galerie Maeght’s famous journal Derrière le Miroir. Works that were often produced in direct connection with the posters. The expanded collection also features original works from journals such as Verve, XXe siècle and Cahiers d’Art. In addition, the new donation contains numerous books, preview cards and exhibition catalogues where Miró worked with other writers and artists such as Paul Eluard, Picasso and Claude Simon. The new donation, which includes several hundred different items, adds vibrancy and diversity to the original poster collection. Our ambition for the future is to create a Miró library that will be available to both researchers and the public.

At Borlänge Modern (Bomo -a Center for Contemporary Art’s), a selection of the Nils Tryding´s Miró-poster collection will be displayed during the the period 17 May – 30 June -2018.​