Magnus Lönn, LeKstäVer oCh OrdDjur 27 september – 16 november 2018

Vernissage 27 september kl.16

Workshop BOMO 10+ med Magnus Lönn, onsdag den 26 september kl.16-18

Välkommen till en eftermiddag med kreativt häng, fritt skapande och pratande i konsthallen.

Workshopen passar för alla åldrar, inga förkunskaper kvävs.

Ålder: 10+

Barn under 10 år välkomnas i målsmans sällskap.
Max 15 deltagare

ATELJE BOMO 10+ är en undersökande verksamhet på barn och ungas villkor, en blandning mellan labb/atelje/verkstad/häng. En plats där konsten/kreativiteten/skapandet/tankarna tas på allvar. Alla är välkomna till BOMO 10+, vi skapar möten mellan människor med olika ålder, bakgrund och erfarenheter. Verksamheten är under ständig utveckling och formas utifrån pågående utställningar/tema/program och deltagarnas egna önskningar.