Borlänges nya konsthall

BOMO – Borlänge Modern – är en regional konsthall och mötesplats med fokus på samtida konst samt arkitektur och design. En plats för reflektion, diskussion och nya intryck om samhället i stort, livet, platsen, samtiden och framtiden. BOMO arbetar med både spets och bredd och med särskilt fokus på barn/unga.

• Visar utställningar av nationell och internationell angelägenhet ofta i samarbete med andra institutioner, gallerier, designers,
arkitekter, konstnärer och kuratorer.

• Bjuder in till delaktighet och bred programverksamhet såsom
seminarier, visningar och workshops tillsammans med omkringliggande aktörer. 

• Välkomnar särskilt barn och unga som besökare och med-
skapare i utställningar och program i samarbete med ANODA Ung Konst Dalarna.

• Visar aktuell videokonst genom VIDEOGUD – ett samarbete med Gävleborg och Uppsala län.

BOMO utgör en aktiv kraft i regionens kulturella infrastruktur,
berikar och skapar idéer, sätter igång nya tankebanor, inspirerar och påvisar möjligheter. 

BOMO är ett samarbete mellan kulturenheten på Borlänge kommun, Landstinget Dalarna och Diös fastigheter.