VIDEOGUD – Program hösten 2019

VIDEOGUD är ett samarbete mellan landstingen i Gävleborg, Uppsala och Dalarna som har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2006. Nätverket verkar för att tillgängliggöra aktuell videokonst för den breda allmänheten, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området. Kärnan i verksamheten utgörs av ett antal videostationer i offentlig miljö och en festival för videokonst och experimentell film.

Program hösten 2019

5/9 – 25/9
Binelde Hyrcan
Cambeck

29/9 – 16/10
Masha Krasnova-Shabaera
The Classroom

17/10 – 6/11
Felice Hapetzedar
Voyage

7/11 – 27/11
Jesper Nordahl
Crazy Girls

28/11 – 19/12
Memory Trace


www.videogud.se